Május hónap szimbolikája

Ceruza végre fogtuk a témát, végre ceruzát foghattunk a témához. Nem kevésbé összetett és személyesebb témát rajzolt körül az Önismeret tavaszi alkotással csoport harmadik alkalmán, mint a szerelem, termékenység. A harmadik alkalomra május elején került sor, így a csoport már ennek a hónapnak a dinamikájára hangolódva alkotott. 

Gondolatok Horváth Molnár Anditól, a csoportot vezető pszichológustól május hónap szimbolikájáról "a férfi és női minőség egyidejűleg van jelen ebben a hónapban. Ég és föld éli nászát, a termékenység ideje ez – a természet fejlődik, élettel teli, az anyagi világ kiteljesedik. A szerelem időszaka ez, amely az ember számára a teljesség elérését, az önmagává válást jelenti. A másik emberrel való egység elvezet önmagunkhoz. Az önmagunkban élő férfi vagy női részre ismerünk rá a másikban eljutva ezáltal önmagunkhoz. A szerelem, a művész alkotáshoz hasonlóan minden pszichés funkciót mozgásba hoz – megérintődik a test, a lélek és a szellem. Megjelenhet az önmagunk elvesztésétől, az önfeladástól való félelem a szerelemben. Azonban éppen azáltal juthatunk közel önmagunkhoz, ha valamit fel tudunk adni magunkból."

Május meghatározó eleme a föld elem, vagyis az anyagi világgal való kapcsolat, a befogadás, az érzékszerveinkkel való megtapasztalás. A harmadik csoporttalálkozás alkalmával éppen ezért részletes rajzot készítettek a csoporttagok, ahol megerősíthették megfigyelőképességüket, valamint agyaggal is dolgoztak, ami pedig az anyagi világgal való kapcsolat megtalálásában segít. 

A házifeladatok megosztása

Mandala

A kör a legmegnyugtatóbb
és legteljesebb forma,
a teljesség szimbóluma.
A pszichológiában elsőként C. G. Jung kezdte el használni a mandalát. Megfigyelte, hogyha az egyéni életünkben a belső biztonság megrendül, megjelenik valamilyen formában a kör (álomban, rajzban). Ha a megszokott rend megbomlik, ösztönös körrajzolás jelenik meg. Véleménye szerint a kör, a mandala a stabilizálódás eszköze, kompenzálás-öngyógyítás. A mandalát a személyiség tükrének tartja az adott élethelyzetben, adott pillanatban.

Ha valaki egy középpont köré rajzol, akkor a mély-énnel, mély maggal kerül kapcsolatba. A lélektan szerint az ember útja az individualizáció, tehát a belső mély magunk lehetőségének kibontása, amivel születünk- annak kibontása. Ehhez szükséges egy kapcsolat, eszköz, ami lehet maga az alkotás, a mandalarajz. A mandala rajzolásakor a belső energiaforással lépünk kapcsolatba, kifejezésre kerül pillanatnyi állapotunk, és ilyen módon a mandalarajzunk egy belső üzenet önmagunkról. Fontos tudni, hogy állandó változásban vagyunk, így minden  rajz mindig újat hoz. 

Jung megfigyelései a mandalában:
 • a négyesség alapdolog: a négy vagy annak többszörösei jelennek meg minden mandalában valamilyen formában - felosztása, megjelenő motívumok száma stb.
 • a kör és a négyzet együttes megjelenése, 
 • gyakori a világ, kerék forma,
 • középpontban általában a Nap vagy csillag áll, ,
 • gyakran megjelenik rajta a szem,
 • mandala középpontja körül tekeredő kígyó, spirál, 
 • forgás érzékelése. 
A mandala lehetőséget teremt áramlásra tudat és tudattalan között, Felismerések születhetnek, spontán tartalmak kerülnek felszínre, amik másként nem jönnek elő. A mandalák a fantázia szabad teremtményei, és nagy hatással vannak az önmagunk, rejtett tudattalanunk megismerésében, az eddig elnyomott személyiségrészek fejlődésnek indulnak általa. Befelé irányuló tekintetünkket hangosítja fel azáltal, hogy először érthetetlenül, de nekikeztünk a rajzolásnak, untána a részletekbe veszünk: tudatosodás, érthetővé válás folyamara indul el. 
Többet a témáról C. G. Jung Mandala című könyvében lehet olvasni. 

A TŰZ szimbolikája

A tűz volt az Önismeret tavaszi alkotással csoport második találkozásának központi témája. Alább összegyűjtöttünk néhány gondolatot a tűz szimbolikáját tárgyaló elméletelből: 

A tűz a megtermékenyítő, tisztító energia, amely a lelki élet, a szerelem szimnolikáját hívja elő (pozitív konnotáció), ugyanakkor jelképezi a pusztítást, büntetést, háborút, halált (negatív konnotáció). A tűzhöz kapcsolódik a tűzhely, az otthon fogalma, otthon megszentelt jelképe (Hesztia istennő), ebben az értelmezésben menedék, szentély, oltalom, kiindulási pont.

Éltető erő a tűz, de csak áldozat árán
A tűz jellemzője, hogy száraz, meleg, erős. Testi szinten – gyulladás, láz – harc a betegségekkel. Tüzesség a lelki jegyekben – lendületesség, énközpontúság, becsületesség, szabadság, célirányosan összpontosítja az energiát, türelmetlenség. Lélektani szempontból: belső lelki energia, cselekvésre ösztönző, életöröm optimizmus:
 • túl kevés tűz – elriasztják a kihívások, gyenge emésztés,
 • túl sok tűz, túlzott tüzesség – önhajszolás, féktelen tettvágy, túlzott érzéketlenség.
Tűzhöz kapcsolódó történetek: 
 • Prométeusz története – ellopja a tüzet, 
 • a tűzpróba szimbolikája – aki ártatlan, nem szenved sérülést
 • parázson járás – megtisztulási vágy
 • tűz mint a termékenység szimbóluma – Szent Iván éjszakája – termékenység, házasodás
A tűz szimbólumai:
 • napszak: dél
 • évszak: nyár
 • életkor: felnőttkor
 • szín: piros
 • szervei: vékonybél, érrendszer, szív
 Alkotáshoz elengedhetetlen a tűz
Alkotás-kapcsolat-én
Alkotáshoz elengedhetetlen a tűz, ahhoz, hogy valami szülessen, létrejöjjön. A fenntartáshoz is szükséges, emberi kapcsolatokhoz, ha az életerő kialszik, a kapcsolat elhal. A tüzet táplálni kell – áldozat (ráteszünk valamit a tűzre, hogy tovább égjen, feláldozunk valamit) – éltető erő a tűz, de csak áldozat árán.  Tudni kell kezelni a belső tüzet – nehogy túltápláljuk – elhatlamasodik, pusztító tűz. Nagy munka a tűzzel – túlhajszolás. A tűz mint fényforrás – mi magunk is lehetünk kisugárzói (megvilágosodás, megértés, tisztánlátás) és egy külső fényforrás (nap). 
 • az apa, férfiasság szimbóluma, szellemi erő szimbóluma. 
 • szenvedés, próba szimbóluma – bölcsebbé tesz, formál.
 • közösség, család a tűz körül – összetartó erő. 
A gabona magban tűz van – az ember legbensőjében, a mélyben ott szunnyad a tűz, az erő, az ezzel való találkozást segíteni – alkotás segít ebben, a kapcsolódásban önMAGunkkal.

A szenvedés, próba szimbóluma – bölcsebbé tesz, formál
  
Ezek a lelki dinamikák érvényesülnek, vannak túlsúlyban a tűzhangsúlyos hónapokban (április, augusztus, december). Ilyenkor mindnyájunkban aktívabbak ezek a dinamikák tudattalanul is – törekedhetünk ezen énrészeinnkel való tudatosabb kapcsolódásra, ezen dinamikáinkkal való tudatosabb munkára, ezek megélésére, hangsúlyozására az időszakban, amikor a természeti folyamtok által mauktól is aktivizálódnak bennünk.

Hasznos lehet ezen szempontok szerint visszagondolni a saját tűz alkotásotokra, gondolatban újra kapcsolatba lépni azzal, ami megszületett a papíron, hátha jönnek újabb felismerések.

Akvarell

Az Önismeret tavaszi alkotással csoport első találkozásán még csak ismerkedtünk az akvarellel, a második alkalom központi témáját már ennek a segítségével dolgoztuk fel. Aki már dolgozott akvarellel tudja, hogy a legnagyobb kihívás benne az, hogy amit elképzelünk, megfestünk az szinte önkényesen átalakul a papiron. Önismereti munkában gazdag találkozás volt a második alakalom is, két hét múlva folytatjuk. 
Andi, a csoport vezetője a találkozás témájáról: "Április hónap szimbolikája, hogy kipattannak a rügyek, kibontakozik az élet, kivirul a természet. Az emberben feltörő megújult energiák, tettvágy hónapja. A fény szerepe, férfias életenergia – cselekvőképesség és féktelen agresszió egyensúlya. A tűz elem a meghatározó – akaraterő, tettvágy kerül előtérbe. Az elnyelő anyai aspektusból kilépni, megküzdőképesség megtapasztalása. Ez zajlik a természetben, és áprilisban erre tanít bennünket is." Alkotás közben a csoport